Indbydelse

Indbydelse

Skawdysten 2023

 

Skagen OK & Motion, OK-Vendelboerne og Skive AMOK

indbyder til Skawdysten 12. til 15. juli 2023Opdateret 19-05-2023

Klassifikation:

C-løb ***


Skawdysten:

Skawdysten arrangeres hvert andet år i Skagen området.

Det er et arrangement, hvor deltagerne - i samspil med orienteringsløbet - kan få sig en ferieoplevelse på toppen af Danmark.

Løbene er arrangeret som selvstændige løb. Deltagerne vil derved kunne tilmelde sig til et eller flere af løbene.

 

Ved Skawdysten 2023 arrangeres der fem løb:

 • Onsdag d. 12. juli Prolog i Kirkemilen og Skagen By.
 • Torsdag d. 13. juli Skawdysten i Kirkemilen Klitplantage.
 • Fredag d. 14. juli Skawdysten i Tversted Klitplantage.
 • Lørdag d. 15. juli Sprint, 1. etaper i Hjørring By.
 • Lørdag d. 15. juli Sprint, 2. etaper i Hjørring By.

 

Der er indrettet stævnecenter på Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er desuden indrettet et område for camping samt mulighed for overnatning i klasseværelser.

 

De tre klubber - Skagen OK & Motion, OK-Vendelboerne og Skive AMOK  glæder sig til, at møde jer til sommerorientering på toppen af Danmark.


Klasseinddeling ved Skawdysten 2023:

 

Klasseinddeling: Prolog i Kirkemilen og Skagen By d. 12. juli og Sprint i Hjørring By d. 15. juli

 • Banelængderne ved prologen i Kirkemilen og Skagen By er opmålt, som ca. længder (luftlinje mellem posterne).
 • Banelængderne ved sprint i Hjørring By er opmålt, som den korteste vejvalgslinje mellem posterne.

    * Klasserne D/H21B, D/H21C og D/H35B tilmeldes i O-Service (DK) under Åbne klasser.


Klasseinddeling: Kirkemilen Klitplantage d. 13. juli og Tversted Klitplantage d. 14. juli

* Klasserne D/H21B, D/H21C og D/H35B tilmeldes i O-Service (DK) under Åbne klasser.

Onsdag den 12. juli 2023, Prolog i Kirkemilen og Skagen By:


På grund af mange turister og den dermed begrænsede adgang til at løbe i Skagen centrum, er prologen ændret til at blive gennemført som blandet klit og by O-løb.


Løbsområde og kort:

Kirkemilen og Skagen By (Sprintnorm).

1:4.000 for klasserne til og med D/H45 samt for Åben 1, 2, 5 og 6.

1:3.000 for klasserne D/H50 og ældre samt åben 3 og 4.

Ækv. 2,5 m.

Nytegnet i 2019 og revideret i 2023 på baggrund af COWI-materiale.

Kort bliver printet på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Erik Flarup, Skive AMOK.


Terrænbeskrivelse:

Klit og byområde. Afvekslende gade-/vej-/stisystem. På de åbne sandede klitområder opstår nemt nye spor, som ikke vil fremgå af kortet.


Stævneplads og parkering:

Stævneplads og parkering på mark. Afmærkning fra vejkryds vej 40, Flagbakkevej 21, 9990 Skagen. Herfra ca. 1300 m. til parkering.


Afstande:

Stævnecenter, Skagen Skole til parkering: Ca. 3,5 km.
Parkering til stævneplads: Ca. 100 m.
Stævneplads til start: Ca. 300 m.


Start:

Der er fri start for alle klasser: 

 • Onsdag den 12. juli kl. 16.00 – 18.00
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben fra kl. 15.00


Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 12. til 15. juli 2023.

 

Torsdag den 13. juli 2023, Skawdysten i Kirkemilen Klitplantage:


Løbsområde og kort:

Kirkemilen Klitplantage.

1:10.000 for klasserne til og med D/H45 samt for Åben 1, 2, 5 og 6.

1:7.500 for klasserne D/H50 og ældre samt åben 3 og 4.

Nytegnet i 2019 og revideret i 2023 på baggrund af COWI-materiale.

Kort bliver printet på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Gediminas Trimakas, Litauen og Erik Flarup, Skive AMOK.


Terrænbeskrivelse:

Kirkemilen er typisk varierende klitplantage. Der er enkelte fladere plantageområder, men størsteparten er uberørte naturskabte klitområder. Kuperingen varierer fra småkuperet hen mod middelstærkt kuperede stigninger. Bevoksningen er ligeledes meget varierende og går fra generelt let gennemløbelige åbne og bevoksede områder hen mod svært gennemtrængelige fyrrekrat.

Generelt er der en del fine stier og veje i området, men i visse dele af de åbne klitområder kan stibilledet være lidt diffust.


Stævneplads og parkering:

Stævneplads og parkering på mark. Afmærkning fra vejkryds vej 40, Flagbakkevej 21, 9990 Skagen. Herfra ca. 1300 m. til parkering.


Afstande:

Stævnecenter, Skagen Skole til parkering: Ca. 3,5 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 100 m.

Stævneplads til start: Ca. 300 m.


Start:

Der er fri start for alle klasser: 

 • Torsdag den 13. juli kl. 10.00 - 12.00
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben lørdag fra kl. 09.30.


Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 12. til 15. juli 2023.

 

Fredag den 14. juli 2023, Skawdysten i Tversted Klitplantage:


Løbsområde og kort:

Tversted Klitplantage.

1:10.000 for klasserne til og med D/H45 samt for Åben 1, 2, 5 og 6.

1:7.500 for klasserne D/H50 og ældre samt åben 3 og 4.

Nytegnet i 2019 og revideret i 2023 på baggrund af COWI-materiale.

Kort bliver printet på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Gediminas Trimakas, Litauen og Kjeld Arildsen OK-Vendelboerne.

 

Terrænbeskrivelse:

Tversted Klitplantage er typisk varierende klitplantage. Der er enkelte fladere plantageområder, men størsteparten er uberørte naturskabte klitområder. Kuperingen varierer fra småkuperet hen mod middelstærkt kuperet. Bevoksningen er ligeledes meget varierende og går fra generelt let gennemløbelige åbne og bevoksede områder hen mod svært gennemtrængelige fyrrekrat.


Stævneplads og parkering:

Stævneplads og parkering på mark. Afmærkning fra Skagenvej, Europavej 1, 9881 Bindslev. Herfra ca. 3 km. til parkering.


Afstande:

Stævnecenter, Skagen Skole til parkering: Ca. 35 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 100 m.

Stævneplads til start: Ca. 500 m.


Start:

Der er fri start for alle klasser:

 • Fredag den 14. juli kl. 10.00 - 12.00
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben fra kl. 09.30.


Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 12. til 15. juli 2023.

 

Lørdag den 15. juli 2023, sprint i Hjørring centrum:


Løbsområde og kort:

Hjørring By.

1:4.000 for klasserne til og med D/H45 samt for Åben 1, 2, 5 og 6.

1:3.000 for klasserne D/H50 og ældre samt åben 3 og 4.

Ækv. 2,5 m.

Nytegnet i 2022 og 2023 på baggrund af COWI-materiale.

Kort bliver printet på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Jess Rasmusen, Viborg OK


Terrænbeskrivelse:

Ældre købstadsbebyggelse med forretninger, baggårde, skoler, institutioner, boligområder, parkeringsarealer og parker. Afvekslende gade-/vej-/stisystem.


Stævneplads og parkering:

Christiansgave Park i Hjørring By.  

Afmærkning rundkørsel ved Åstrupvej 2, 9800 Hjørring.

Herfra ca. 200 - 300 m. af gangsti til stævneplads.   

Deltagerne må anvende de parkeringspladser der er i Hjørring By og gå eller cykle til stævnepladsen.


Afstande:

Stævnecenter, Skagen Skole til stævneplads: Ca. 60 km.

Stævneplads til start: Ca. 100 - 150 m.

Etaper.

Sprint’en gennemføres over to etaper (Etape 1 og Etape 2).


Start:

Der er fri start for alle klasser: 

 • Etape 1: Kl. 10.00 – ca. 11.30
 • Etape 2: Afvikles umiddelbart efter afvikling af etape 1. Start ca. 12.00
 • 1 min. startinterval.

Stævnepladsen er åben fra kl. 09.00


Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 12. til 15. juli 2023.

 

Fælles for alle løb den 12. til 15. juli 2023:


Åbne baner:

Der vil alle dage være åbne baner (samme som ordinære baner).

De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker.

Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.

Salgstidspunkter:

 • Onsdag den 12. juli (Skagen By, Prolog (sprint) kl. 15.00 - 16.30
 • Torsdag den 13. juli (Kirkemilen) kl. 09.30 - 11.00
 • Fredag den 14. juli (Tversted) kl. 09.30 - 11.00
 • Lørdag den 15. juli (Hjørring By, Sprint) Kl. 09.30 – 12.00


Kontrolsystem:

Der anvendes EMIT.

Briknummer opgives ved tilmelding, og det er løberens ansvar at brikken fungerer. Manglende briknummer i tilmeldingen vil blive behandlet som ønske om lejebrik.

Brikker kan lejes til en pris på kr. 25,- (€ 3,5) pr. løb og kr. 125,- (€ 17,-) for alle fem løb. Ikke afleverede brikker erstattes med kr. 600,- (€ 80,-).


Resultatformidling:

På stævnepladsen (live) samt på stævnets hjemmeside.


Præmier:

I ungdomsklasser til og med D/H16 år vil der afhængig af antal tilmeldte være præmie til de 3 bedst placerede alle dage.

Blandt alle over D/H 16 år er der ingen vinderpræmier, men lodtrækningspræmier.


Børnebaner:

Gratis børnebaner (ingen tilmelding) i Kirkemilen torsdag den 13. juli og i Tversted fredag den 14. juli.

 • Start mellem kl. 10.00 og 13.30
 • Præmie til alle der gennemfører.


Børnepasning:

Ingen.


Toilet, bad og omklædning:

Der er toilet på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.


Startafgift:

For deltagelse i alle fem løb er startafgiften:

 • D/H-20: kr. 425,- (€ 57,-)
 • D/H20-: kr. 550,- (€ 74,-)

 

For deltagelse i et enkelt løb (Skagen By, Kirkemilen og Tversted) er startafgiften pr. løb:

 • D/H-20: kr. 95,- (€ 13,-)
 • D/H20-: kr. 120,- (€ 16,-)

 

For deltagelse i en etape i Hjørring By er startafgiften:

 • D/H-20: kr. 80,- (€ 11,-)
 • D/H20-: kr. 105,- (€ 14,-)

 

Leje af EMIT-brik:

 • Kr. 25 (€ 3,5) pr. løb.
 • Kr. 125 (€ 17,-) for alle fem løb.

 

 • Erstatning for bortkommet lejebrik: kr. 600,- (€ 80,-)


Åbne baner:

Et tillæg til startafgifterne på + kr. 25 (€ 3,5) pr. løb.


Tilmelding og betaling:

Danske løbere:

 • Tilmelding via O-Service
 • Tilmeldingsmodtager: Gert Johannesen, Skawdyst@gmail.com
 • Betaling klubvis ved tilmeldingsfrist til Skaw dysten på konto: 9015-4584070590 Spar Nord Skagen.
 • Husk at oplyse klub som det første i meddelelsen.
 • Tilmelding uden oplysning af EMIT nr. betragtes som ønske om leje af brik.
 • Senest tilmelding søndag den 2. juli 2023.

 

Udenlandske løbere:

Tilmelder sig og betaler med kreditkort på: https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/SkawDysten2023Registration

 • Der tillægges et betalingsgebyr på 2,8 %.
 • Senest tilmelding søndag den 2. juli 2023.


Eftertilmelding:

Ingen eftertilmelding. Der henvises til de åbne baner.


Startlister (deltagerlister):

Vil kunne findes på stævnets hjemmeside fra mandag den 10. juli kl. 20.00.


Kiosk:

Der vil være en kiosk på stævnepladsen i Kirkemilen torsdag den 13. juli og i Tversted fredag den 14. juli.


Fortræning:

Ingen.


Camping og overnatning:

Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er der indrettet camping.

 

Der vil være muligt at overnatte fra tirsdag den 11. juli kl. 12.00 til lørdag den 15. juli kl. 16.00 på den indrettede campingplads samt i klasseværelser på skolen.

 

Vi gør opmærksom på, at der et begrænset antal pladser på campingpladsen. Der tilmeldes efter først-til-mølle-princippet. Når pladsen er fyldt op, forbeholder Skawdysten sig ret til at afvise yderligere bookninger.

 

Der er begrænset kapacitet på strøm, men der er strøm-øer.

 

Priser for camping:

 • Telt, kr. 80,- (€ 11,-) pr. nat.
 • Camp-let, kr. 90,- (€ 12,-) pr. nat.
 • Campingvogn, kr. 100,- (€ 14,-) pr. nat.
 • Til ovennævnte priser tillægges der kr. 50,- (€ 7,-) pr. person pr. nat.
 • Strøm. Kr. 40,- (€ 5,5-) pr. nat.
 • Der er tillige mulighed for overnatning på hårdt underlag i klasseværelse til kr. 50,- (€ 7,-) pr. person pr. nat.
 • Der tillægges et betalingsgebyr på ca. 2,8 %
 • Seneste tilmelding søndag den 2. juli 2023.

 

Tilmelding og betaling til camping og overnatning:

 

Dansk tilmelding overnatning:

https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/Skawdysten2023Overnatning

 

Udenlandsk tilmelding overnatning:

https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/SkawDysten2023Accomodation

 

Kontakt stævnecenter og camping:

Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion
E-mail: jmj@flyvholmjensen.dk

Tlf.: +45 2175 3917


Sundhed (Covid-19)

Skawdysten vil overholde de til enhver tid gældende restriktioner i forhold til Covid-19. Det betyder, at der tages forbehold for ændringer i startprocedurer m.m., hvis det bliver nødvendigt.


Turistinformation:

Der henvises til Toppen af Danmark.

Sct. Laurentii Vej 6B, DK-9990 Skagen.

Tlf. +45 9844 1377

https://www.toppenafdanmark.dk/skagen


Stævneorganisation:

 

Stævneleder:

Gert Johannesen, Skive AMOK

Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion

 

Banelægger 12. juli i Skagen By:

Morten Kjær, Silkeborg OK og Niels A.K. Hansen, Skive AMOK


Banekontrol 12. juli i Skagen By:

Jørgen Jensen, Skagen OK & Motion


Banelægger 13. juli i Kirkemilen:

Jan Møller, Aalborg OK


Banekontrol 13. juli Kirkemilen:

Niels Filtenborg Mortensen og Viggo Poulsen, Skive AMOK


Banelægger 14. juli i Tversted:

Hans Ingemann Petersen og Jørn Bachmann, OK-Vendelboerne


Banekontrol 14. juli i Tversted:

Thorkild Holm Pedersen, OK-Vendelboerne


Banelægger 15. juli i Hjørring By:

Jess Rasmussen, Viborg OK

Banekontrol 15. juli i Hjørring By:

Allan Reiche, OK-Vendelboerne


Stævnekontrollant:

Kjeld Arildsen, OK-Vendelboerne


Dommer:

Oplyses i instruktionen


Information:

www.Skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten

Gert Johannesen tlf. +45 2129 9845

Jørgen Jensen, tlf. +45 2175 3917

E-mail: Skawdyst@gmail.com

Copyright © 2002 - 2020 Skaw-dysten.dk All rights reserved