Indbydelse

Indbydelse til Skaw-dysten 2019

 

Skagen OK & Motion og Skive AMOK indbyder til Skaw-dysten den 11. til 14. juli 2019

 

Klassifikation:

C-løb ****

 

Skaw-dysten:

Skaw-dysten arrangeres hvert andet år i Skagen området.

Det er et tre dages arrangement, hvor deltagerne - i samspil med orienteringsløbet - kan få sig en ferieoplevelse på toppen af Danmark.

Løbene er arrangeret som selvstændige løb. Deltagerne vil derved kunne tilmelde sig til et eller flere af løbene.

 

Ved Skaw-dysten 2019 arrangeres der følgende løb:

 • Torsdag den 11. og fredag 12. juli. Fortræning.
 • Fredag den 12. juli. MTB-O i Skagen-området.
 • Fredag den 12. juli. Sprint i Skagen By.
 • Lørdag den 13. juli. Skaw-dysten i Kirkemilen Plantage.
 • Søndag den 14. juli. Skaw-dysten i Kirkemilen Plantage.

 

Der er indrettet stævnecenter på Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er desuden indrettet et område for camping samt mulighed for overnatning i klasseværelser.

 

De to klubber - Skagen OK & Motion og Skive AMOK - glæder sig til at møde jer til sommerorientering i Skagen.

 

MTB-O i Skagen området fredag den 12. juli 2019:

 

Løbsområde og kort:

 • I og omkring Skagen By.
 • 1:25.000 (4 cm) af nyere dato.
 • Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

 

Om turist MTB-O ved Skaw-dysten 2019:

 • MTB-O ved Skaw-dysten køres som enkeltperson eller som 2 mands hold.
 • 2 mands hold skal følges ad - der må max være 100 m. mellem rytterne på holdet.
 • Der køres efter et kort med indtegnede poster og posterne må tages i vilkårligt rækkefølge.
 • Køretiden er max 90 minutter fra det tildelte starttidspunkt.
 • Inden for 90 minutter skal holdene forsøge at opsøge 15 poster.
 • Ved hver post er der et spørgsmål og tre svarmuligheder. Spørgsmålene vil dreje sig om seværdigheder, sport, almen viden og historie i Skagen.
 • Der gives (plus) point for opsøgte poster og korrekt besvarelse af spørgsmål.
 • Der kan maximalt opnås 100 point.
 • Der gives 1 strafpoint for hvert påbegyndt minut over 90 minutter.
 • Vinderne er de der har opnået flest point.
 • Hvis man ikke har en makker og ønsker dette, kan arrangørerne være behjælpelige med at finde en deltager der kan dannes hold med.

 

Stævneplads, parkering og start:

Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen.

 

Start:

 • Der er fri start for alle klasser:
 • Fredag den 12. juli kl. 11.00 - 12.30
 • Minimum 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben fra kl. 10.00

 

Klasser:

 • Mix-hold (uanset alder) en mand og en kvinde kører sammen.
 • Mænd - hold (uanset alder) - begge deltagere er mænd (hvis man køre alene gælder samme regel).
 • Kvinder - hold (uanset alder) - begge deltagere er kvinder (hvis man køre alene gælder samme regel).
 • Veteran - hold - begge deltagere (mænd/kvinde) er fyldt 50 år inden Skaw -dysten (hvis man køre alene gælder samme regel).
 • Åben klasse - alle som ikke kan eller vil køre i andre klasse.

 

Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 11. til 14. juli 2019”.

 

Klasseinddeling ved Sprint i Skagen By og Skaw-dysten i Kirkemilen Plantage:

Fredag den 12. juli 2019, sprint i Skagen By:

 

Løbsområde og kort:

Sprint i Skagen by. 1:4.000 Ækv. 2,5 m.

Revideret i 2019 på baggrund af COWI-materiale.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

 

Terrænbeskrivelse:

Kortet "Skagen By" dækker såvel by som klitområde og indeholder spændende afkroge, der kan give udfordrende vejvalg.

Korttegner: Gediminas Trimakas fra Litauen og Erik Flarup fra Skive AMOK.

 

Stævneplads:

Ved Vippefyret i den nordlige del af Skagen By.

Afmærkning fra vej 40 (Frederikshavnsvej) 1. Rundkørsel (sydfra) i Skagen By. Her fra ca. 3,5 km til stævnepladsen.

 

Parkering:

Der er en meget lille parkeringsplads i tilknytning til stævnepladsen. Deltagerne må anvende de parkeringspladser der er i Skagen By og gå eller cykle til stævnepladsen.

 

Afstande:

Skagen Skole til stævneplads: Ca. 1500 m.

Stævneplads til start: Ca. 750 - 800 m.

 

Start:

Der er fri start for alle klasser:

Fredag den 12. juli kl. 19.00 - 20.30

 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben fra kl. 18.00


Dansk Sprint Cup 2019: 

Sprint ved Skaw-dysten indgår i Dansk Sprint Cup 2019. Det er løbernes egen ansvar at tilmelde sig i de klasser ved Skaw-dysten som matcher klasserne til Dansk Sprint Cup 2019.


Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 11. til 12. juli 2019”.

 

Lørdag den 13. juli og søndag den 14. juli 2019, Skaw-dysten i Kirkemilen Plantage:

 

Løbsområde og kort:

Kirkemilen Plantage. 1:7.500, Ækv. 2,5 m.

Nytegnet i 2019 på baggrund af COWI-materiale.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Gediminas Trimakas fra Litauen.

 

Terrænbeskrivelse:

Kirkemilen er et typisk varierende klitlandskab. Der er enkelte fladere plantageområder men størsteparten er uberørte naturskabte klitområder. Kuperingen varierer fra småkuperet hen mod middelstærkt kuperede stigninger. Bevoksningen er ligeledes meget varierende og går fra generelt let gennemløbelige åbne og bevoksede områder hen mod svært gennemtrængelige fyrrekrat.

Generelt er der en del fine stier og veje i området men i visse dele af de åbne klitområder kan stibilledet være lidt diffust.

 

Stævneplads:

Afmærkning fra vejkryds vej 40, Flagbakkevej 21, 9990 Skagen. Herfra ca. 1200 m. til parkering.

 

Afstande:

Skagen Skole til parkering: Ca. 5 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 100 - 300 m.

Stævneplads til start: Ca. 300 - 750 m.

 

Start:

Der er fri start for alle klasser:

 • Lørdag den 13. juli kl. 10.30 - 12.30
 • Søndag den 14. juli kl. 10.00 - 12.00
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben lørdag fra kl. 09.30 søndag fra kl. 09.00

 

Fælles for alle løb den 11. til 14. juli 2019:

 

Åbne baner:

Der vil alle dage være åbne baner (samme som ordinære baner).

De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker.

Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.

 • Fredag den 12. juli (MTB-O) kl. 11.00 - 12.00
 • Fredag den 12. juli (Sprint) kl. 19.00 - 20.00
 • Lørdag den 13. juli (Skaw-dysten) kl. 10.30 - 12.00
 • Søndag den 14. juli (Skaw-dysten) kl. 10.00 - 11.30

 

Kontrolsystem:

EMIT. Husk at opgive briknummer på egen brik ved tilmelding. Leje af brik, se startafgift.

 

Resultatformidling:

På stævnepladsen, i stævnecentret samt på stævnets hjemmeside.

 

Præmier:

I ungdomsklasser til og med D/H16 år vil der (afhængig af antal tilmeldte) være præmie til de 3 bedst placerede alle dage.

Blandt alle over D/H 16 år er der ingen vinderpræmier, men masser af lodtrækningspræmier.

 

Børnebaner:

Gratis børnebaner (ingen tilmelding) lørdag den 13. og søndag den 14. juli.

 • Start lørdag mellem kl. 10.30 og 13.30
 • Start søndag mellem kl. 10.00 og 13.00
 • Præmie til alle der gennemfører.

 

Børneparkering:

Ingen.

 

Toilet, bad og omklædning:

Der er toilet på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.

 

Startafgift:

MTB-O den 12. juli (arrangeres som et selvstændigt arrangement):

 • D/H-20: kr. 70,- (€ 9,5)
 • D/H20-: kr. 90,- (€ 12,-)

 

Sprint den 12. juli og Skaw-dysten den 13. og 14. juli:

 

For deltagelse i alle 3 løb (fredag (Sprint), lørdag og søndag (Skaw-dysten) er startafgiften:

 • D/H-20: kr. 260,- (€ 35,-)
 • D/H20-: kr. 340,- (€ 45,5)

 

For deltagelse i et enkelt løb (fredag (Sprint), lørdag eller søndag (Skaw-dysten) er startafgiften pr. løb:

 • D/H-20: kr. 95,- (€ 13,-)
 • D/H20-: kr. 120,- (€ 16,-)

 

Leje af EMIT-brik:

 • Kr. 20 (€ 2,7) pr. løb/dag.

 

Åbne baner:

+ kr. 25 (€ 3,5) pr. løb/dag.

 

Erstatning for bortkommet lejebrik: kr. 500,- (€ 67,-)

 

Tilmelding og betaling:Danske løbere:

 • Tilmelding via O-Service
 • Senest tilmelding torsdag den 4. juli 2019.
 • Betaling af startafgift og brikleje skal ske samtidig med tilmelding
 • på konto: 9015-4584070590 Spar Nord Skagen
 • E-mail: skawdysten@skagen-ok.dk

 

Udenlandske løbere:

 • Tilmelder sig og betaler med kreditkort på:

       https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/SkawDysten2019Registration

 

 • Der tillægges et betalingsgebyr på 2,8 %.
 • Senest tilmelding torsdag den 4. juli 2019.

 

Eftertilmelding:

Ingen eftertilmelding. Der henvises til de åbne baner.

 

Startlister (liste over tilmeldte:

Vil kunne findes på stævnets hjemmeside fra onsdag den 10. juli kl. 20.00.

 

Kiosk:

Kiosk på stævnepladsen lørdag den 13. og søndag den 14. juli.

 

Fortræning:

Der er mulighed for fortræning i torsdag den 11. juli og fredag den 12. juli.

 • Torsdag den 11. juli fra kl. 08.00
 • Fredag den 12. juli fra kl. 08.00

 

Camping og overnatning i klasseværelser:

 

Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er der indrettet camping.

 

Der vil være muligt at overnatte fra torsdag den 11. juli kl. 12.00 til mandag den 15. juli kl. 12.00, på den indrettede campingplads samt i klasseværelser på skolen.

 

Vi gør opmærksom på, at der et begrænset antal pladser på campingpladsen. Der tilmeldes efter først-til-mølle-princippet. Når pladsen er fyldt op, forbeholder Skaw-dysten sig ret til at afvise yderligere bookninger.

 

Der er begrænset kapacitet på strøm, men der er strøm-øer.

 

Priser for camping:

 • Telt, kr. 80,- (€ 11,-) pr. nat.
 • Camp-let, kr. 90,- (€ 12,-) pr. nat.
 • Campingvogn, kr. 100,- (€ 14,-) pr. nat.
 • Strøm. Kr. 30,- (€ 4,-) pr. nat.
 • Hertil kr. 40,- (€ 5,5) pr. person pr. nat.
 • Der er tillige mulighed for overnatning på hårdt underlag i klasseværelse til kr. 50,- (€ 7,-) pr. person pr. nat.
 • Der tillægges der et betalingsgebyr på ca. 2,8 %
 • Seneste tilmelding torsdag den 4. juli 2019.

 

Tilmelding og betaling til camping og overnatning:

 

Dansk tilmelding overnatning:

https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/Skawdysten2019Overnatning

 

Udenlandsk tilmelding overnatning:

https://www.cognitoforms.com/SkawDysten/SkawDysten2019Accomodation

 

Leder stævnecenter og camping:

Ole Fritz Pedersen, Skagen OK og Motion

E-mail: skawdysten@skagen-ok.dk

Tlf.: +45 2186 9430

 

Turistinformation:

Der henvises til Skagen Turistbureau.

Vestre Strandvej 10, DK-9990 Skagen.

Tlf. +45 98 44 13 77

Fax +45 98 45 02 94

www.skagen-tourist.dk og www.skagen.dk

 

Stævneorganisation:

 • Stævneleder:Gert Johannesen, Skive AMOK
 • Banelægger MTB-O:Erik Flarup, Skive AMOK
 • Banekontrol MTB-O:Finn Frøstup Andersen, Skagen OK & Motion
 • Banelægger Sprint:Niels A.K. Hansen, Skive AMOK
 • Banekontrol Sprint:Finn Frøstup Andersen og Jørgen Jensen, Skagen OK & Motion
 • Banelægger lørdag:Hans Ingemann Petersen, OK Vendelboerne
 • Banekontrol lørdag:Thorkild Holm Pedersen, OK Pan
 • Banelægger søndag:Jørgen Jensen, Skagen OK & Motion
 • Banekontrol søndag:Niels Filtenborg Mortensen, Skive AMOK
 • Stævnekontrollant:Lars-Ole Kopp, Karup OK
 • Dommer:Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne

 

Information:

www.Skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten

 

Gert Johannesen på tlf. +45 2129 9845

E-mail: Skawdyst@gmail.com

Copyright © 2002 - 2020 Skaw-dysten.dk All rights reserved