Skaw-dysten

Skaw-dysten 2019

Orientering på toppen af Danmark

MultiTrans (Google)

Instruktion til Skaw-dysten den 8. og 9. juli 2017


Udskriv instruktionen i PDF format: Tryk her


Klassefikation:

C-løb ****


Løbsområde:

Bunken Plantage


Kort:

Bunken Plantage, målestok 1:7.500, Ækv. 2,5 m.

Kortene er printede på riv- og vandfast papir.

Nytegnet 2016, med enkelte rettelser i 2017 på baggrund af COWI-materiale.

Korttegner: Gediminas Trimaksa fra Litauen.

Kortkonsulent: Erik Flarup, Skive AMOK


Stævneplads:

På åben, spredt bevokset område inde i Bunken Plantage.

Afmærkning fra vej 40 (Ålbækvej/Råbjergvej) ca. 15 km syd for Skagen. Herfra ca. 500 m. til parkering.

Stævnepladsen åbner lørdag kl. 09.30 og søndag kl. 09.00.


Parkering:

Parkering på græsareal. Parker med omtanke og hold tæt.


Stævnekontor:

På stævnepladsen.


Afstande:

Skagen Skole til parkering: Ca. 18 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 1400 m. Følg blå gul afmærkning.

Stævneplads til start: Lørdag ca. 100 m. Søndag ca. 250 m.


Terrænbeskrivelse:

Den beplantede del af løbsområdet består af let til svært gennemløbelig bjergfyr med et fint stibillede. Mest interessant er vel nok de enorme let til stærkt kuperede beplantede og åbne klitområder.


Løbsområdet:

Dele af løbsområdet anvendes begge dage. Man kan derfor lørdag passere mærkesedler der vedrører søndag. Disse mærkesedler er markeret med "S".

Enkelte steder er der tillige opstillet poststativer, hvor EMIT-enhed og kontrolnummer er tildækket med plastpose og postskærmen ligger på jorden ved stativet. Ignorer begge dele.


Kontroller, at du er på startlisten:

Der er fri start ved Skaw dysten. Det er derfor vigtigt, at du selv har helt styr på:

- at du er på startlisten,

- at din EMIT brik matcher med det der er anført på startlisten, og ikke mindst, hvilken klasse du skal løbe.

Er der ikke styr på det, skal du henvende dig til stævnekontoret for at få det bragt i orden inden du går til start.


Posterne:

Stativ med orange-hvid skærm og EMIT enhed på toppen. Postnummer er angivet med sort skrift på hvid vandret skilt på begge sider af posten.


Kontrolsystem:

EMIT


Backupkort:

Udleveres ved start.

Back-up lap isættes bag på EMIT brikken.

I tvivlstilfælde anvendes denne back-up lap til kontrol af, om løberen har været ved de korrekte poster og du vil i tilfælde af, at brikken svigter (mangler strøm) kunne få dig en ca. løbetid.

Det er vigtigt, at du trykker brikken helt i bund ved posterne.


EMIT brik:

Tjek at nummeret på din EMIT brik matcher med det der er anført på startlisten.

Lejebrikker udleveres klubvis fra stævnekontoret hvor der er en A4 kuvert med lejebrikker til hver klub.

I posen findes en liste med lejebrik numre og navne på løbere der skal anvende respektive brikker.

Det er meget vigtigt at tage den rigtige brik.

Det er ok at afhente egen lejebrik og stille klubposen tilbage.

Samme brik benyttes alle dage og afleveres efter løberens sidste løb.

En brik er personlig og identificerer løberen når vedkommende kommer i mål.

Man diskvalificeres hvis man løber med en forkert brik, og en brik kan ikke anvendes af flere løbere.

Bortskaffede (ej afleverede) brikker erstattes med 500 kr.


Klasser og baner den 8. juli 2017:

Klasser og baner den 9. juli 2017:

Åbne Baner:

De åbne baner er de samme som de ordinære baner og sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen.

Lørdag den 8. juli kl. 10.30 - 12.30.

Søndag den 9. juli kl. 10.00 - 12.00.

Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.

Priser pr. dag:

- H/D -20: 120 kr.  H/D 21-: 145 kr.

- Dertil evt. leje af EMIT brik på 20 kr. pr. dag.


Start:

Der er fri start for alle klasser:

- Lørdag den 8. juli kl. 10.30 - 12.30.

- Søndag den 9. juli kl. 10.00 - 12.00.

Der tilstræbes minimum et minuts startinterval.


Startvejledning:

 • Følg rød/blå/hvid afmærkning til start.
 • Lørdag er der ca. 100 m. og søndag ca. 250 m. til start.
 • Ved indgangen til startområdet aflæses din Emit brik af startpersonalet og der udleveres en back up lap til din Emit brik.
 • I startområdet før startboksene findes der løse postdefinitioner. (Holder kræves). Postdefinitionerne er også på løbskortet.
 • I startområdet, er der etableret startbokse, sluser med klassebenævnelser.
 • Gå ind i den sluse der angiver (viser) din klassebenævnelse.
 • For enden af slusen får du udleveret dit kort.
 • Lette- og begynderbaner får udleveret deres kort ca. to min. før start og de må modtage starthjælp og skygning er tilladt.
 • Kontrollere om det er din klasse (bane). Du må ikke læse baneforløbet.
 • Startpersonalet vinker dig frem og du må gå frem til en startenhed (Post 0).
 • Startpersonalet skriver en starttid på dit backup lap
 • Der er opsat start ur med bip hvert hele minut.
 • Brikken skal nulstilles i starten. Det gøres ved at lægge den i startenheden fem sekunder før start. Når det lange bip lyder løftes brikken, og tiden er startet.   
 • Startpunkt er markeret med en postskærm, der ikke skal klippes.


Lette og begynderbaner (skygning og starthjælp):

Det er klubbens eget ansvar, at vejlede løbere på lette og begynderbaner. Skygning er tilladt.

Der kan ikke forventes hjælp af startpersonalet.


Væske:

I mål forefindes vand og saft.

På alle baner over 4,5 km vil der være væskepost med vand.

Væskeposterne er markeret på postdefinitionen.


Max tid:

2½ time.


Mål:

Efter målpassage aflæser målpersonellet brikken, og print af stræktider udleveres.

Løbskortet kan beholdes.

Det er ikke tilladt at vise kortet til løbere, der ikke er startet.

Lejede løbsbrikker afleveres ved mål. Har man lejet til flere dage beholdes brikken og afleveres sidste løbsdag.


Resultatformidling:

På stævnepladsen, i stævnecentret (Skagen Skole) samt på stævnets hjemmeside.


Præmier:

Præmierne udleveres fra information- og stævnekontoret

I ungdomsklasserne til og med D/H18 år vil der - afhængig af antal tilmeldte i klasserne - være præmie til de 3 bedst placerede alle dage.

Blandt alle over D/H 18 år er der ingen vinderpræmier, men masser af lodtrækningspræmier.

Vindere fremgår af oversigt på resultattavlen og ved information- og stævnekontoret.

Vinderne afhenter selv sin præmie.

Præmier der ikke er blevet afhentet på løbsdagen, vil ikke blive efterudleveret.


Børnebaner:

Gratis børnebaner (ingen tilmelding).

Start lørdag den 8. juli mellem kl. 10.30 og 13.30

Start søndag den 9. juli mellem kl. 10.00 og 13.00

Præmie til alle der gennemfører.


Toilet, bad og omklædning:

Der vil være kemiske toiletter på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.


Dommer:

Træffes på stævnepladsen (via stævnekontoret)


Kiosk:

Der forefindes velassorteret kiosk med et godt ”Skaw-sortiment” på stævnepladsen.

Den velassorterede kiosk på Skagen Skole vil lørdag og søndag være lukket i perioden, hvor de fleste løbere er i skoven.


Stævneorganiastion:

Stævneleder: Gert Johannesen, Skive AMOK

Banelægger. Niels A.K. Hansen, Skive AMOK

Banekontrollant: Finn Frøstup Andersen og Jørgen Jensen, Skagen OK

Stævnekontrollant: Lars-Ole Kopp, Karup OK

Dommer: Asger Kristensen, Herning OK


Information:

Gert Johannesen, tlf. 3266 5966

skawdyst@gmail.com

www.skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten