Sprint

Skaw-dysten 2019

Orientering på toppen af Danmark

MultiTrans (Google)

Instruktion til SPRINT ved Skaw-dysten fredag den 7. juli 2017


Udskriv instruktionen i PDF format: Tryk her


Parkeringsmuligheder i Skagen By: Tryk herKlassefikation:

C-løb ****


Løbsområde:

Skagen By


Kort:

Skagen By. 1:4.000 Ækv. 2,5 m.

Kortene er printet på riv- og vandfast papir.

Nytegnet 2015 og revideret i 2017 på baggrund af COWI-materiale.

Korttegner: Erik Flarup og Arne Pedersen.


Stævneplads:

Ved Skagen Kirke.

Afmærkning fra vej 40 (Frederikshavnsvej). Den første rundkørsel i Skagen by (GPS 57.725374, 10.560326). Herfra ca. 1,8 km. til mulig parkering. Tryk her

Stævnepladsen åbner fredag den 7. juli kl. 16.30.

På stævnepladsen er der oprettet en tvungen passage med en publikumspost, som de fleste baner vil komme forbi.

Begrænsede muligheder for opstilling af klubtelte på stævnepladsen.


Parkering:

Det er ikke muligt at anvise et større, fælles parkeringsområde i tilknytning til stævnepladsen. Der henvises til offentlige P-pladser.

Nogle mulige parkeringsområder er markeret på kort over Skagen By. Tryk her

Bemærk at biler med campingvogn kan være problematiske flere steder. Husk at der kan være kødannelser mod Skagen og i Skagen by, så kom af sted i god tid.

Er man indkvarteret på stævnets campingplads (Skagen Skole) har man ca. 500 m. til stævnepladsen. Tag cyklen eller en rask gå/løbetur.


Stævnekontor:

På stævnepladsen.


Afstande:

Skagen Skole til stævnepladsen: Ca. 500 m (tag cyklen).

Parkering til stævneplads: Varierende jf. ovenfor.

Stævneplads til start, som er placeret på stævnepladsen: Ca. 0-50 m.


Påklædning:

Der løbes primært på asfalt- og grus belægning. Nogle af banerne i parklignende område en smule skov.

Der vil kunne løbes i korte bukser og almindelige løbesko.

O-sko med jern-/stålpigge er forbudt.


Terrænbeskrivelse:

Det reviderede kort "Skagen By" dækker såvel by- som park-/klitområde.

BEMÆRK: Det er tilladt at løbe langs jernbanesporene på kortet. Der kan sjældent komme enkelte meget langsomt kørende tog, som man selvfølgelig skal vige for!


Forbudt område og korrekt adfærd:

Vær meget opmærksom på du ikke må krydse beplantninger som har den mørkgrønne farve der signalerer forbudt. Beplantningerne kan være meget lave, men må alligevel ikke passeres. Det samme gælder naturligvis områder med den olivengrønne farve. Sørg for at studere opslaget med korrekt adfærd skrevet af Kell Sønniksen fra OK Pan. Link til det findes her: http://okpan.dk/sprintchamp/2017/korrekt-adfaerd.PDF


Posterne:

Stativ med orange-hvid skærm og EMIT enhed på toppen. Postnummer er angivet med sort skrift på hvid vandret skilt på begge sider af posten.

Bemærk: Flere poster er fastgjort ved hjælp af ”strips” mv.

Dette kan nogle steder medføre at selve stemplingen af brikken bliver mindre ”flydende” end normalt – men ens for alle.


Advarsel:

Hold øje med trafikken, når du skal krydse vejene.

Det er højsæson i Skagen, så forvent en del turister i byen.

Tag hensyn til turisterne, så tager de nok også hensyn til os.


Kontroller, at du er på startlisten:

Der er fri start ved Skaw dysten. Det er derfor vigtigt, at du selv har helt styr på:

- at du er på startlisten,

- at din EMIT brik matcher med det der er anført på startlisten, og ikke mindst, hvilken klasse du skal løbe.

Er der ikke styr på det, skal du henvende dig til stævnekontoret for at få det bragt i orden, inden du går til start.


Back-up lap:

Udleveres ved start.

Back-up lap isættes bag på EMIT brikken.

I tvivlstilfælde anvendes denne back-up lap til kontrol af, om løberen har været ved de korrekte poster og du vil i tilfælde af, at brikken svigter (mangler strøm) kunne få dig en ca. løbetid.

Det er vigtigt, at du trykker brikken helt i bund ved posterne.


Kontrolsystem:

EMIT


EMIT brik:

Tjek at nummeret på din EMIT brik matcher med det der er anført på startlisten.

Lejebrikker udleveres klubvis fra stævnekontoret hvor der er en A4 kuvert med lejebrikker til hver klub.

I posen findes en liste med lejebrik numre og navne på løbere der skal anvende respektive brikker.

Det er meget vigtigt at tage den rigtige brik.

Det er ok at afhente egen lejebrik og stille klubposen tilbage.

Samme brik benyttes alle dage og afleveres efter løberens sidste løb.

En brik er personlig og identificerer løberen når vedkommende kommer i mål.

Man diskvalificeres hvis man løber med en forkert brik, og en brik kan ikke anvendes af flere løbere.

Bortskaffede (ej afleverede) brikker erstattes med 500 kr.


Klasser og baner: 

Åbne Baner:

De åbne baner er de samme som de ordinære baner og sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen.

Fredag: Kl. 16.30 -18.00.

Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.

Priser pr. dag:

- H/D -20: 120 kr. 

- H/D 21-: 145 kr.

- Dertil evt. leje af EMIT brik på 20 kr. pr. dag.


Start:

Der er fri start for alle klasser:

Fredag kl. 17.00 – 18.30.

Der tilstræbes minimum et minuts startinterval.

Starten er opdelt i en forstart på stævnepladsen og et startområde ca. 100 m. fra stævnepladsen.

Der er ingen transport af overtrækstøj fra start til stævneplads.


Startvejledning:

Start foregår fra stævnepladsen

Ved start er der etableret startbokse, sluser med klassebenævnelser.

Gå ind i den sluse der angiver (viser) din klassebenævnelse.

I slusen får du udleveret et back-up lap til din EMIT brik.

Hvert minut sendes et starthold til startområdet (ca. 100 m). Følg stævnepersonalets anvisninger.

Startområdet er opdelt i 4 bokse:

Ved indgangen til start (boks 1) aflæser startpersonalet din Emit brik.


Boks 1 (4 min. før start (biplyd).


Boks 2 (3 min før start (biplyd).

Her findes der løse postdefinitioner. Selvbetjening.

Holder kræves.


Boks 3 (2 min. før start (biplyd).

Her udleveres der kort til lette- og begynderbaner (starthjælp og skygning tilladt).

Din starttid anføres på dit back-up lap.


Boks 4 (1. min før start (biplyd).

Gå frem til den kortkasse der er angivet med din klasse.

Tag et kort og kontrollere om det er din klasse (bane). Du må ikke læse baneforløbet.

Stil dig ved startenheden (Post 0).

Der er opsat start ur med bip hvert hele minut.

EMIT brikken skal nulstilles i startøjeblikket. Det gør du ved, at ligges den i startenheden fem sekunder før start.

Når det lange bip lyder løftes brikken, og tiden er startet.   

Startpunkt er markeret med en postskærm, der ikke skal klippes.


Lette og begynderbaner (skygning og starthjælp):

Det er klubbens eget ansvar, at vejlede løbere på lette og begynderbaner. Skygning er tilladt.

Der kan ikke forventes hjælp af startpersonalet.


Væske:

Der forefindes vand og saft på stævnepladsen.

Der er ingen væske på banerne.


Max tid:

45 min.

Postindsamling påbegyndes kl. ca.19.15.


Mål:

Efter målpassage aflæser målpersonellet brikken, og print af stræktider udleveres.

Løbskortet kan beholdes.

Det er ikke tilladt at vise kortet til løbere, der ikke er startet.

Lejede løbsbrikker afleveres ved mål. Har man lejet til flere dage beholdes brikken og afleveres sidste løbsdag.


Resultatformidling:

På stævnepladsen, i stævnecentret (Skagen Skole) samt på stævnets hjemmeside.


Præmier:

Præmierne udleveres fra information- og stævnekontoret


Ungdomspræmier:

I ungdomsklasserne til og med D/H18 år vil der - afhængig af antal tilmeldte i klasserne - være præmie til de 3 bedst placerede alle dage.


Lodtrækningspræmier:

Blandt alle over D/H 18 år er der ingen vinderpræmier, men masser af lodtrækningspræmier.


Vindere fremgår af oversigt på resultattavlen og ved information- og stævnekontoret.


Vinderne afhenter selv sin præmie.


Præmier der ikke er blevet afhentet på løbsdagen, vil ikke blive efterudleveret.


Børnebaner:

Ingen


Toilet, bad og omklædning:

Der vil være kemiske toiletter på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.


Dommer:

Træffes på stævnepladsen (via stævnekontoret)


Kiosk:

Ingen


Stævneorganiastion:

Stævneleder: Gert Johannesen, Skive AMOK

Banelægger. Niels A.K. Hansen, Skive AMOK

Banekontrollant: Finn Frøstup Andersen og Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion

Stævnekontrollant: Lars-Ole Kopp, Karup OK

Dommer: Asger Kristensen, Herning OK


Information:

Gert Johannesen, tlf. 3266 5966

skawdyst@gmail.com

www.skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten