MTB-O

Skaw-dysten 2019

Orientering på toppen af Danmark

MultiTrans (Google)

Instruktion til MTBO ved Skaw-dysten fredag den 7. juli 2017


Udskriv instruktionen i PDF format: Tryk her


Klassefikation:

C-løb


Løbsområde:

Højengran Plantage.


Kort:

MTB-O i Højengran Plantage. 1:10.000 Ækv. 2,5 m.

Revideret til MTB-O i 2015 og 2017.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.


Stævneplads:

Afmærkning fra vej 40 (Frederikshavnvej) ca. 5 km syd for Skagen. Herfra ca. 150 m. til parkering.

Stævnepladsen åbner fredag kl. 10.30.


Parkering:

På græsmark tæt på stævnepladsen.


Stævnekontor:

På stævnepladsen.


Afstande:

Skagen Skole til parkering: Ca. 5 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 150 m.

Stævneplads til start: Ca. 250 m. Følg gul blå afmærkning


Terrænbeskrivelse:

I den beplantede del af plantagen er der et relativt fint stisystem

med varierende kørbarhed, mens den åbne del af plantagen har få eller

ingen stier. Stierne varierer generelt en del i kørbarhed.


Kontrolsystem:

EMITAG TOUCH FREE STEMPLING

MTBO deltager er udstyret med en emiTag chip som er sat på armen med velcro bånd, enten højre eller venstre arm. I MTBO udføres ”stempling” ved at føre EmiTag 0-50 cm over postenheden mens man cykler - Stræk hånden ud med EmiTag mod kontrollen og hold hånden stadig over postenheden, indtil du har cyklet forbi postenheden. (du må også gerne stoppe op og stemple) LED-lampen i EmiTag begynder at blinke og blinker i 5 sekunder efter stempling BEMÆRK! Det er vigtigt at se den blinker, da dette er den eneste feedback, der fortæller dig, at stemplingen er udført korrekt. Ved mål vil der være en målpost nr. 90 som du også skal ”stemple”. EmiTag aflæses derefter til Pc og Stræktider udskrives. Simpel, enkelt, og hurtigt


EmitTag chip:

Udleveres fra stævnekontoret på stævnepladsen. Bortskaffede (ej afleverede) chip erstattes med 500 kr.


Klasser og baner: 

D/H1, 13,2 km, 18 poster

D/H2, 9,2 km, 12 poster

D/H3, 6,4 km, 10 poster


Bemerkninger ærk, at der er kortvend i klassen D/H1


Åbne Baner:

Åbne baner (samme som ordinære baner).

De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker.

-Fredag: Kl. 11.00 – 12.15.


Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.


Priser:

-H/D -20: 105 kr. 

-H/D 21-: 125 kr.


Start:

Der er fri start for alle klasser:

Fredag den 7. juli kl. 11.30 - 12.30

Minimum 1 min. startinterval.


Startvejledning:

Når du ønsker at starte går du frem til startboks og får udleveret løbskort og du har så et minut til at få kortet i kortholder og gøre dig klar til start.

Herefter skal du fører emiTag chip henover reset/startenhed og du er startet.

Der tilstræbes minimum et minuts startinterval.

Der er opsat start-ur, med bip hvert hele minut.


Regler:

Stævnet er underlagt Dansk Orienterings-Forbund og følger Reglement MTBO 2016: http://mtb-o.do-f.dk. Det er deltagerens ansvar at kende og følge reglerne. MTBO køres på stier og veje. Det er forbudt at begive sig uden for skovens stisystem eller spor, der ikke er gengivet på kortet.

Det er tilladt at køre i den 100 % gule (ISOM 401), mens det IKKE er tilladt at køre i den halvgule (ISOM 403)

Cyklen bør have en ringeklokke.


Væske:

Der forefindes vand og saft på stævnepladsen.

Der er ingen væske på banerne.


Max tid:

2½ time.


Mål:

Efter målpassage aflæser målpersonel chippen, og print af stræktider udleveres. Løbskortet kan beholdes.

Det er ikke tilladt at vise kortet til løbere, der ikke startet ud på sin bane.

EMITAG chippen afleveres/inddrages ved mål.


Resultatformidling:

På stævnepladsen, i stævnecentret (Skagen Skole) samt på stævnets hjemmeside.


Præmier:

Lodtrækningspræmier.

Præmieoverrækkelse på stævnepladsen.

Ikke afhentede præmier efterudleveres ikke.


Børnebaner:

Ingen


Toilet, bad og omklædning:

Der vil være kemiske toiletter på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.


Dommer:

Træffes på stævnepladsen (via stævnekontoret)


Kiosk:

Ingen


Stævneorganiastion:

Stævneleder: Gert Johannesen, Skive AMOK

Banelægger. Jørgen Svendsen, Viborg OK

Banekontrollant: Finn Frøstup Andersen og Jørgen Jensen, Skagen OK og Motion

Stævnekontrollant: Lars-Ole Kopp, Karup OK

Dommer: Asger Kristensen, Herning OK


Information:

Gert Johannesen, tlf. 3266 5966

skawdyst@gmail.com

www.skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten