MultiTrans Google

Skaw-dysten 2019

Orientering på toppen af Danmark

MultiTrans (Google)

Indbydelse til Skaw-dysten 2017

 

Skagen OK & Motion og Skive AMOK indbyder til Skaw-dysten den 6. til 9. juli 2017

 

Klassifikation:

C-løb ****

 

Skaw-dysten:

Skaw-dysten arrangeres hvert andet år i Skagen området.

Det er et tre dages arrangement, hvor deltagerne - i samspil med orienteringsløbet - kan få sig en ferieoplevelse på toppen af Danmark.

Løbene er arrangeret som selvstændige løb. Deltagerne vil derved kunne tilmelde sig til et eller flere af løbene.

 

Ved Skaw-dysten 2017 arrangeres der følgende løb:

 • Torsdag den 6. og fredag 7. juli. Fortræning i Kirkemilen.
 • Fredag den 7. juli. MTB-O i Højengran Plantage.
 • Fredag den 7. juli. Sprint i Skagen By.
 • Lørdag den 8. juli. Skaw-dysten i Bunken Plantage.
 • Søndag den 9. juli. Skaw-dysten i Bunken Plantage.

 

Der er indrettet stævnecenter på Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er endvidere indrettet et område for camping samt mulighed for overnatning i klasseværelser.

 

De to klubber - Skagen OK & Motion og Skive AMOK - glæder sig til at møde jer til sommerorientering i Skagen.

 

Fredag den 7. juli 2016, MTB-O i Højengran Plantage:

 

Løbsområde og kort:

MTB-O i Højengran Plantage. 1:10.000 Ækv. 2,5 m.

Revideret til MTB-O i 2017.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

 

Terrænbeskrivelse:

I den beplantede del af plantagen er der et relativt fint stisystem med varierende kørbarhed, mens den åbne del af plantagen har få elleringen stier. Stierne varierer generelt en del i kørebarhed.

 

Stævneplads:

Afmærkning fra vej 40 (Frederikshavnvej) ca. 5 km syd for Skagen. Herfra ca. 50 - 100 m. til parkering.

 

Afstande.

Skagen Skole til parkering: Ca. 5 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 50 m.

Stævneplads til start: Ca. 50 - 500 m.

 

Klasser og baner:

Tre baner, hvor der er inddeling i herre og dame:

H/D 1:Ca. 13-15 km.

H/D 2:Ca. 9-11 km.

H/D 3:Ca. 5-6 km.

 

Start:

Der er fri start for alle klasser:

Fredag den 7. juli kl. 11.30 - 12.30

1 min. startinterval.

Stævnepladsen er åben fra kl. 10.30

 

Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 6. til 9 juli 2017”.

 

Fredag den 7. juli 2017, sprint i Skagen By:

 

Løbsområde og kort:

Sprint i Skagen by. 1:4.000 Ækv. 2,5 m.

Revideret i 2017 på baggrund af COWI-materiale.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

 

Terrænbeskrivelse:

Kortet "Skagen By" dækker såvel by som klitområde og indeholder spændende afkroge, der kan give udfordrende vejvalg.

Korttegner: Arne Pedersen og Erik Flarup.

 

Stævneplads:

Afmærkning fra vej 40 (Frederikshavnsvej) 1. Rundkørsel (sydfra) i Skagen by. Her fra ca. 2,0 km til parkering.

Afstande:Skagen Skole til parkering: Ca. 2 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 500 m.

Stævneplads til start: Ca. 100 - 500 m.

 

Klasser og banelængder:

Sprint er opdelt i nedennævnte klasser og ca. banelængder.

Start:

Der er fri start for alle klasser:

 • Fredag den 7. juli kl. 17.00 - 18.30
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben fra kl. 16.00

 

Yderligere oplysninger:

Se indbydelsen, under punktet ”Fælles for alle løb den 6. til 9. juli 2017”.

 

Lørdag den 8. juli og søndag den 9. juli 2017, Skaw-dysten i Bunken Plantage:

 

Løbsområde og kort:

Bunken Plantage. 1:7.500 og 1:10.000 Ækv. 2,5 m.

Nytegnet i 2016 på baggrund af COWI-materiale.

Kortene er fremstillet ved offsettryk på riv- og vandfast papir.

Korttegner: Gediminas Trimaksa fra Litauen.

 

Terrænbeskrivelse:

Den beplantede del af løbsområdet består af let til svært gennemløbelig bjergfyr med et fint stibillede. Mest interessant er vel nok de enorme let til stærkt kuperede beplantede og åbne klitområder. Her bliver løbernes orienteringsmæssige evner sat på en udfordrende prøve.

En naturoplevelse for krop og sjæl.

 

Stævneplads:

Afmærkning fra vej 40 (Ålbækvej/Råbjergvej) ca. 15 km syd for Skagen. Herfra ca. 1500 m. til parkering.

Afstande:Skagen Skole til parkering: Ca. 18 km.

Parkering til stævneplads: Ca. 500 - 900 m.

Stævneplads til start: Ca. 200 - 700 m.

 

Klasser og banelængder:

Skaw-dysten er begge dage opdelt i nedennævnte klasser og banelængder.

Start:

Der er fri start for alle klasser:

 • Lørdag den 8. juli kl. 10.30 - 12.30
 • Søndag den 9. juli kl. 10.00 – 12.00
 • 1 min. startinterval.
 • Stævnepladsen er åben lørdag fra kl. 09.30 søndag fra kl. 09.00

 

Fælles for alle løb den 6. til 9. juli 2017:

 

Åbne baner:

Der vil alle dage være åbne baner (samme som ordinære baner).

De åbne baner sælges fra stævnekontoret på stævnepladsen så længe oplaget rækker.

Når fortrykte kort for de enkelte klasser er opbrugt, henvises der til øvrige relevante klasser.

 • Fredag den 7. juli (MTB-O) kl. 11.00 - 12.00
 • Fredag den 7. juli (Sprint) kl. 16.30 - 18.00
 • Lørdag den 8. juli (Skaw-dysten) kl. 10.30 - 12.00
 • Søndag den 9. juli (Skaw-dysten) kl. 10.00 - 11.30

 

Kontrolsystem:

EMIT. Husk at opgive briknummer på egen brik ved tilmelding. Leje af brik, se startafgift.

 

Resultatformidling:

På stævnepladsen, i stævnecentret samt på stævnets hjemmeside.

 

Præmier:

I ungdomsklasser til og med D/H16 år vil der (afhængig af antal tilmeldte) være præmie til de 3 bedst placerede alle dage.

Blandt alle over D/H 16 år er der ingen vinderpræmier, men masser af lodtrækningspræmier.

 

Børnebaner:

Gratis børnebaner (ingen tilmelding) lørdag den 8. og søndag den 9. juli.

 • Start lørdag mellem kl. 10.30 og 13.30
 • Start søndag mellem kl. 10.00 og 13.00
 • Præmie til alle der gennemfører.

 

Børneparkering:

Ingen.

 

Toilet, bad og omklædning:

Der er toilet på stævnepladsen.

Bad og omklædning på Skagen Skole.

 

Startafgift:

MTB-O den 7 juli (arrangeres som et selvstændigt arrangement):

 • D/H-20: 80 kr.
 • D/H20-: 100 kr.

 

Sprint den 7. juli og Skaw-dysten den 8. og 9. juli:

 

For deltagelse i alle 3 løb (fredag (Sprint), lørdag og søndag (Skaw-dysten) er startafgiften:

 • D/H-20: 260 kr.
 • D/H20-: 340 kr.

 

For deltagelse i et enkelt løb (fredag (Sprint), lørdag eller søndag (Skaw-dysten) er startafgiften pr. løb:

 • D/H-20: 95 kr.
 • D/H20-: 120 kr.

 

Leje af EMIT brik:

 • 20 kr. pr. løb/dag.

 

Åbne baner:

+25 kr. pr. løb/dag.

 

Erstatning for bortkommet lejebrik:

500 kr.

 

Tilmelding og betaling:Danske løbere:

 • Tilmelding via O-Service
 • Senest tilmelding torsdag den 29. juni 2017.
 • Betaling af startafgift og brikleje skal ske samtidig med tilmelding
 • på konto: 9015-4584070590 Spar Nord Skagen
 • E-mail: skawdyst@gmail.com

 

Udenlandske løbere:

 • Tilmelder sig gennem Orientering Online eller på formular. Tilmeldingsformular: klik her
 • Senest tilmelding torsdag den 29. juni 2017.
 • Ved tilmelding på formular sendes den vedhæftet til:
 • E-mail: skawdyst@gmail.com
 • Betaling af startafgift skal ske samtidig med tilmelding på nedenstående konto:

 

Konto: 9015-4584070590 Spar Nord Skagen

Iban-nummer: DK3690154584070590

Swift-Bic: SPNODK22

 

Skagen OK & Motion

Ole Fritz Pedersen

Skagbanke 42, DK-9990 Skagen

 

 • Afsender betaler alle omkostninger.
 • Alle beløb er i danske kroner.
 • Tilmeldingen er først godtaget når startafgiften er tilgået Skaw-dysten

 

Eftertilmelding:

Ingen eftertilmelding. Der henvises til de åbne baner.

 

Startlister (liste over tilmeldte:

Vil kunne findes på stævnets hjemmeside fra onsdag den 5. juli kl. 20.00.

 

Kiosk:

Kiosk på stævnepladsen lørdag den 8. og søndag den 9. juli.

 

Fortræning:

Der er mulighed for fortræning i Kirkemilen torsdag den 6. juli og fredag den 7. juli.

Kortsalg fra stævnecentret på Skagen Skole:

 • Torsdag den 6. juli fra kl. 08.00
 • Fredag den 7. juli fra kl. 08.00

 

Turistinformation:

Der henvises til Skagen Turistbureau.

Vestre Strandvej 10, DK-9990 Skagen.

Tlf. +45 98 44 13 77

Fax +45 98 45 02 94

www.skagen-tourist.dk og www.skagen.dk

 

Camping og overnatning i klasseværelser:

Skagen Skole, Skagavej 139, 9990 Skagen. Her er der indrettet camping.

 

Der vil være muligt, at overnatning fra torsdag den 6. juli kl. 12.00 til mandag, den 10. juli kl. 12.00, på den indrettede campingplads samt i klasseværelser på skolen.

Vi gør opmærksom på, at der et begrænset antal pladser på campingpladsen. Der bookes efter først til mølle princippet. Når pladsen er fyldt op, forbeholder Skaw-dysten sig ret til at afvise yderligere bookninger.

 

Der er begrænset kapacitet på strøm, men der er strømøer.

 

Priser for camping:

 • Telt, 80 kr. pr. nat.
 • Camp-let, 90 kr. pr. nat.
 • Campingvogn, 100 kr. pr. nat.
 • Strøm. 30 kr. pr. nat.
 • Hertil 40 kr. pr. person pr. nat.

Der er tillige mulighed for overnatning på hårdt underlag i klasseværelse til 50 kr. pr. person pr. nat.

 

Booking til camping:

 • Danske som udenlandske løbere booker på formular.
 • Formular til booking: Dansk: Klik her Engelsk: Klik her

Seneste booking torsdag den 29. juni 2017.

 

Bookingen sendes via E-mail til:

Ole Fritz Pedersen

E-mail: kassereren@skagen-ok.dk

 

Kontant betaling for camping ved ankomst. Mobil-Pay kan anvendes. Betalingen foretages i stævnekontoret på Skagen Skole.

 

Stævneorganisation:

 • Stævneleder:Gert Johannesen, Skive AMOK
 • Banelægger MTB-O:Jørn Svensen, Viborg OK
 • Banekontrol MTB-O:Finn Frøstup Andersen, Skagen OK
 • Banelægger Sprint:Niels A.K. Hansen, Skive AMOK
 • Banekontrol Sprint:Finn Frøstup Andersen og Jørgen Jensen, Skagen OK
 • Banelægger lørdag:Ole F. Thomsen, Vendelboerne OK
 • Banekontrol lørdag:Ellen Thomsen, Vendelboerne OK
 • Banelægger søndag:Jørgen Jensen, Skagen OK
 • Banekontrol søndag:Niels Filtenborg Mortensen, Skive AMOK
 • Stævnekontrollant:Lars-Ole Kopp, Karup OK
 • Dommer:Asger Kristensen, Herning OK

 

Information:

www.Skawdysten.dk

www.facebook.com/skawdysten

 

Gert Johannesen på tlf. +45 3266 5966

E-mail: Skawdyst@gmail.com